Privacy Statement

Privacy Statement

Bedrijfsnaam: Entreprise Individuelle LA CHABANNE
La chabanne 03250 CHATEL-MONTAGNE
Sirene: 489 694 208 00013 BTW-identificatienummer: FR79489694208
DIRECTEUR VAN PUBLICATIE: Gerardus HERMSEN

DESIGN EN REALISATIE-WEBSITE:
Webmaster: Gerardus HERMSEN
Statutaire zetel: la chabanne 03250 CHATEL-MONTAGNE

www.lachabanne.com

HOSTING:
YOUR HOSTING BV
N° TVA : NL813259307B01
Ceintuurbaan 28
8024 AA Zwolle
Les Pays Bas.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD:

Het doel van de site is om informatie te verstrekken over alle activiteiten die verband houden met de werking van EI LA CHABANNE. De Publishing Manager streeft ernaar om de site te voorzien van zo nauwkeurig mogelijke informatie. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door zijn feit, hetzij door externe partners die deze informatie verstrekken. De vermelde informatie, prijzen en data worden uitsluitend ter informatie verstrekt en kunnen niet de verantwoordelijkheid van EI LA CHABANNE op zich nemen. Overeenkomstig vaste jurisprudentie (Toulouse, 14/01/1987) kunnen fouten of weglatingen die ondanks onze controle kunnen voorkomen, niet de verantwoordelijkheid van EI LA CHABANNE zijn.

BESCHERMING VAN PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS:

E-mailberichten die per e-mail of via het contactformulier worden verzonden, worden bewaard voor de duur van de verwerking. In elk geval zijn ze niet toegewezen aan een derde partij of zijn ze onderworpen aan een nominatieve data-bas. In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door met name de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet n ° 2004-801 van 6 augustus 2004, het artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van het 24 oktober 1995. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wetten 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevens, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonsgegevens. betreffende hem. U kunt dit recht uitoefenen door het schriftelijke verzoek in te dienen op het postadres van EI LA CHABANNE.

COPYRIGHT:

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EI LA CHABANNE. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen ervan, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code of Intellectual Property.

HYPERTEXT LINKS EN COOKIES:

Bladeren door de site kan de installatie van cookies op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site mogelijk te maken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmeldingen mogelijk te maken. De site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, EI LA CHABANNE heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor dit feit. Het bestaan ​​van een link naar een andere site vormt geen validatie van deze site of de inhoud ervan. Het is aan de gebruiker om deze informatie te gebruiken met onderscheidingsvermogen en kritisch denken. De site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie, meningen en aanbevelingen van derden.

Reacties zijn gesloten.